Vanaf 2010 is, onder leiding van de OMD, gewerkt aan een nieuw voor gezicht. In Delfzijl-Noord is de transformatie inmiddels voor iedereen zichtbaar: de meeste woningen zijn gesloopt, nieuwe woningen zijn gebouwd in een omgeving van groen en water (kwelderland), het nieuwe voorzieningencentrum krijgt vorm (winkelcentrum, verzorgingscentrum, moskee, brede school, sporthal) en het nieuwe park wordt aangelegd. Ook in andere delen van Delfzijl (zoals het centrum en Delfzijl-West) zijn de concrete resultaten van de revitalisering te zien.

Aansluitend heeft de OMD zich ingezet om de eerste fase van de revitalisering af te maken en de volgende stappen (zoals centrumvernieuwing en een nieuw waterfront voor Delfzijl) mogelijk te maken.