Client: Provincie Groningen

‘Een subsidiewijzer voor projectfinanciering’

In opdracht van de provincie Groningen heeft bureau PAU een overzicht gemaakt van verschillende subsidieprogramma’s waarin de Provincie Groningen een rol speelt. De gids is bedoeld voor gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die zich bezig houden met het landelijk en het stedelijk gebied van Groningen.

De Kompasgids geeft een overzicht van de subsidieprogramma’s met een korte omschrijving van de inhoud van het programma. De gids geeft aan welke soort projecten passen bij de inhoud van het programma? Wie kan een bijdrage aanvragen en wat is de looptijd van het subsidieprogramma? Zijn er bijzondere voorwaarden waaraan een project moet voldoen? Hoeveel subsidie is mogelijk en waar kan een bijdrage worden aangevraagd? Hoe verloopt de procedure en wie beslist over de aanvragen? Daarnaast wordt per subsidieprogramma een contactpersoon bij de provincie genoemd, die benaderd kan worden voor meer informatie.

Op deze manier wordt de subsidieaanvrager begeleid in het subsidiebos. Naast het feit dat de Kompasgids voor externe subsidieaanvragers informatief is, kan de gids ook intern door provinciale medewerkers gebruikt worden voor informatie en advies over subsidieprogramma’s.