Client: Provincie Groningen

Opstellen van een EFRO subsidieaanvraag voor het realiseren van een vaarverbinding tussen het Oldambtmeer en het Termunterzijldiep