Client: Eems Dollard Business Forum+ (EDBF+)

Aan Nederlands en Duitse zijde van de Eems Dollard Regio lijken ruimtelijke ontwikkelingen op elkaar. Actuele opgaven op het terrein van arbeidsmarkt, onderwijs en economie vragen om een gerichte aanpak en nieuwe oplossingen.

Een verkenning in 2014 leverde 10 thema’s op voor grensoverschrijdende samenwerking tussen de deelnemende gemeenten (zie kaart). Samenwerking rond arbeidsmarkt, jeugd, tweetaligheid en cultuur, toerisme en handelscontacten zijn met name van belang. In 2015 zijn er inmiddels 16 deelnemende gemeenten.

Bureau PAU organiseert samen het Duitse bureau NWP-ARSU uit Oldenburg kennisuitwisseling en bijeenkomsten. Dit “IGS team” levert een professionele aanpak in twee talen én culturen. Samen ondersteunen we gemeenten bij hun grensoverschrijdende activiteiten en coördineren we kennisoverdracht. Zodra een match tot een concreet projectidee leidt, gaan gemeenten zelf verder met de projectaanvraag.

2014-eindrapport_intensivering_grensoverschrijdende_samenwerking