Client: Interreg IV C

In juni 2012 gaf het Interreg IVC programma opdracht aan een team van thematische deskundigen om de rijkdom aan kennis te analyseren die Interreg C projecten tussen 2007 en 2013 opleverden. Het doel van deze zogenaamde “kapitalisatie op programmaniveau” was het potentieel van de opgebouwde kennis uit alle individuele projecten beter te laten benutten door lokale en regionale overheden in Europa. Ook vormde de kapitalisatie input voor het nieuwe `Interreg Europe´ programma.

Bureau PAU droeg hieraan bij als expert op het gebied van demografische verandering. Aandacht voor de gevolgen ervan is belangrijk omdat de meeste effecten pas op lange termijn zichtbaar worden. Ons onderzoeksrapport beschrijft de belangrijkste aspecten van demografische verandering, gemeenschappelijke uitdagingen en bijzondere strategieën om ermee om te gaan, de bruikbaarheid voor andere regio’s en aanbevelingen voor beleidsmakers en mensen op de werkvloer.