Client: Gemeente Goes, Heijmans Vastgoed bv, Van Garderen & Dekker Vastgoedontwikkeling bv en Regionale Woningcorporatie Samenwerking

Bureau PAU heeft bijgedragen aan een doorstart van het woningbouwproject Goese Schans in het voormalige havenindustriegebied. Door de economische crisis was er nauwelijks belangstelling voor de 2000 geplande woningen en daarom is nu besloten dit aantal terug te schroeven naar 500. De betrokken partijen gaan elk een eigen deelgebied ontwikkelen.

Bureau PAU bemiddelde om de vastgelopen verhoudingen tussen publieke en private partijen om te buigen naar dit nieuwe akkoord. De financiële risico’s zijn voor de gemeente Goes nu aanvaardbaar en de gemeenteraad van Goes heeft unaniem ingestemd met de aanpassing. Alle partijen zijn tevreden met de nieuwe oplossing van dit veelbesproken project.