Client: Provincie Groningen

Opstellen van een subsidiegids waarin alle subsidieprogramma’s waarin Provincie Groningen een rol speelt worden toegelicht.