Client: IPO

Interim-advies ten behoeve van de beleidsontwikkeling op het brede terrein van ‘het ruimtelijk instrumentarium’.