Client: Gemeente Deventer

In oktober 1999 bracht Deventer de stadsvisie ‘Vitale stad in evenwicht’ uit, waarin de gemeente aangeeft welke mogelijke ontwikkelingen er voor de stad van de stad bestaan. Deze mogelijkheden worden in het Economisch Businessplan  uitgewerkt tot de hoofdlijnen van het economisch beleid van de gemeente Deventer voor de komende tien jaar.

In het Businessplan ‘Werken aan de economie van Deventer’ staat de ambitie van Deventer: ontwikkeling als een economisch vitale en evenwichtige stad, die aanspreekt bij bedrijven, bewoners en bezoekers en als een stad die van zich doet spreken.

Bureau PAU heeft deze ambitie omgezet in concrete actielijnen voor de gemeente Deventer. Daartoe heeft bureau PAU ten eerste de economie van Deventer grondig bestudeerd (in samenwerking met TNO-Inro). Hierbij zijn zowel de productiestructuur als het productiemilieu geanalyseerd. Vervolgens heeft PAU deze analyse omgezet in enkele actielijnen, die aangeven hoe kan worden gewerkt aan de ambitie en de bijbehorende doelstellingen.

Dit Economisch Businessplan is het gemeentelijk handvat om te werken aan de verdere ontwikkeling van de Deventer economie. Met dit plan heeft de gemeente haar visie op de toekomstige economische ontwikkeling neergelegd. Het is een visie met voeten: de gemeente geeft concreet aan welke acties en middelen zij wil inzetten.