Client: Projectbureau Oosterwold

In Oosterwold werken de gemeente Almere, gemeente Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland samen met initiatiefnemers aan een bijzondere manier van gebiedsontwikkeling: organisch en participatief. Een ultieme vorm van ‘doe-het-zelf ontwikkeling’.

Oosterwold gaat plek bieden aan in totaal circa 15.000 woningen in de gemeenten Almere en Zeewolde. De eerste fase in Almere is volop in ontwikkeling en er wordt nagedacht over de openstelling van een tweede fase in de gemeente Zeewolde. De gemeenteraden van beide gemeenten hebben daarom besloten om Oosterwold te evalueren om zo een goed besluit te kunnen nemen over de eventuele openstelling van de tweede fase. Over Morgen en Bureau PAU hebben gezamenlijk een evaluatie uitgevoerd.  Onderdeel van de evaluatie was of de vastgestelde ambities voor Oosterwold nog steeds op draagvlak konden rekenen en of er aanleiding was om deze te wijzigen. Daarnaast zijn de opgedane ervaringen in de eerste fase geïnventariseerd en bediscussieerd door middel van gesprekken en werksessie met bestuurders, raadsleden, initiatiefnemers en andere belanghebbenden. Ook is er een enquête afgenomen waar circa 500 reacties op zijn ontvangen. De bevindingen en belangrijkste aandachtspunten voor de tweede fase zijn vertaald in een compact Koersdocument  en een bijlagenboek. Inmiddels hebben zowel de gemeente Almere als de gemeente Zeewolde opdracht gegeven om de tweede fase op te starten.

Juni 2019- augustus 2020

Linkjes:

Over Morgen

Koersdocument (website gemeente Zeewolde)

Bijlage koersdocument (website gemeente Zeewolde)