Client: Provincie Drenthe namens Drentse gemeenten

In Drenthe is net als in andere delen van Nederland behoefte aan flexwonen. Flexwonen gaat om (tijdelijke) woonvormen voor spoedzoekers, zoals arbeidsmigranten, mensen uit een scheiding, statushouders of mensen die uitstromen uit sociale voorzieningen. Op voorzet van de Drentse gemeenten heeft Expertisecentrum Flexwonen een onderzoeksvoorstel gemaakt voor een doelgroepen- en kansenanalyse om uiteindelijk te komen tot een richtinggevend advies voor locatie- en woonvormontwikkeling in Drentse gemeenten. Het is nadrukkelijk de bedoeling corporaties ook bij het onderzoek te betrekken. Er is beperkt capaciteit bij gemeenten om dit onderzoek goed te begeleiden en alle partijen goed betrokken te houden. Bureau PAU is daarom gevraagd het onderzoek te coördineren.

Looptijd februari 2021-heden