Client: Gemeente Emmen

Atalanta is de naam van een groot centrumontwikkelingsproject in de gemeente Emmen en behelst drie deelprojecten: de verhuizing van Dierenpark Emmen naar Centrum-West, de herontwikkeling van de huidige dierenparklocatie en de ondertunneling van een deel van de Hondsrugweg met daar bovenop een plein.

Bureau PAU leverde van 2008 tot en met 2011 aan het projectbureau Atalanta de projectleider Ruimte. We zijn daardoor verantwoordelijk voor de aansturing van de ruimtelijke processen die bij dit omvangrijke project komen kijken. Eén van de onderdelen is het aansturen van het opstellen van drie nieuwe bestemmingsplannen, een Milieueffectrapportage en het begeleiden van de bijbehorende planologische procedures.