Client: Gemeente Hoogezand-Sappemeer

De gemeente Hoogezand-Sappemeer maakt deel uit van de Regiovisie Groningen-Assen en ‘regionale verdeling’ ligt ten grondslag aan de plannen voor De Groene Compagnie. In de tijd voor “de crisis en de krimp” is een plan ontstaan voor een agrarisch productielandschap en een recreatief woonlandschap van 700 hectare.

Bureau PAU begeleidde het planvormingsproces voor deze gebiedsontwikkeling te en stelde een ontwikkelingsstrategie op. Daarbij is bewust gekozen voor een innovatieve planvorm, namelijk een ‘flexibele ontwikkelingsstrategie’. Deze strategie is zo opgesteld dat de fasering van het plan continu naar wens is bij te stellen en dat overheden en initiatiefnemers aan de hand van spelregels per fase afspraken kunnen maken over de inrichting van het gebied. Deze ruimte voor flexibiliteit sluit naadloos aan bij de pioniersmentaliteit die dit stukje Veenkoloniën van oudsher kenmerkt.

De flexibele benadering biedt vele voordelen: er is ruimte om later in het project op nieuwe inzichten en trends in te spelen, er kan geschoven worden in de timing van kosten en baten en grondspeculatie kan omzeild worden.

De Ontwikkelingsstrategie is in 2010 vastgesteld door de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer. In de periode hieraan voorafgaand hebben de gemeente, het Rijk en de provincie Groningen op basis van de Ontwikkelingsstrategie al een intentieovereenkomst ondertekend om samen te werken bij de ontwikkeling van het gebied en is er een miljoenensubsidie toegekend om te starten met de eerste landschappelijke investeringsprojecten in het gebied.

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur heeft bovendien aan Bureau PAU een subsidie toegekend om te verkennen of het innovatieve planconcept voor De Groene Compagnie ook op andere gebiedsontwikkelingsopgaven in Nederland kan worden toegepast.

De flexibele ontwikkelingsstrategie’ heeft de gemeente Hoogezand minder kwetsbaar gemaakt voor nieuwe ontwikkelingen, zoals “de crisis en de krimp” die vragen om een andere insteek. De Groene Compagnie kan zich nog steeds ontwikkelen volgens plan, de tijdsgeest zal invloed hebben op de invulling en plek.