Client: POP Oost, Ringcommissie, Blauwestad

In de ring rond de Blauwe Stad (www.deblauwestad.nl) moet het nieuwe waterwoonmilieu doorklinken. Er zijn al diverse initiatieven aangemeld. Bestaande en nieuwe bedrijven spelen in op de nieuwe mogelijkheden. De overheden (Ringcommissie) investeren gezamenlijk in de ontwikkeling van de Ring, met als doel de Blauwe Stad te vervlechten met de omgeving. De Ring zal zo bijdragen aan het succes van de Blauwe Stad en daarmee de gehele regio.

Medio 2003 deed PAU in opdracht van POP Oost een eerste inventarisatie van projecten waaraan de overheden de komende jaren prioriteit geven . Maar wat is nodig om deze prioriteiten daadwerkelijk te realiseren? En zijn er ook andere projecten die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de Ring?

De projecten werden gewogen op verschillende criteria (subsidiemogelijkheden, financiering, prioriteit vanuit de visie op de Ring, tijdsplanning, planologische en technische uitvoerbaarheid). De projectengroslijst is hiermee ingedikt tot een basisprogramma voor de korte en lange termijn. Bijzondere aandacht kregen enkele dicht tegen de Blauwe Stad gelegen projecten, met gunstige subsidiemogelijkheden en een navenant grote uitvoerbaarheid.

In samenwerking met: InVraplus en DLG

Eindproduct: ‘Projecten analyse potentiële REON projecten ‘Ring’