Client: Gemeente De Marne / Provincie Groningen

Opstellen van een inhoudelijk programmakader voor subsidieaanvragen ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkeling van Lauwersoog en omgeving.