Client: Gemeente Tynaarlo

In 2019 zijn er bij een breed publiek veel ideeën, meningen, kansen en bedreigingen opgehaald over een toekomstbestendige ontwikkeling van het centrumgebied van Zuidlaren en de locatie Prins Bernardhoeve. Eind 2019 is deze inventarisatiefase afgesloten met een besluit van de gemeenteraad waarmee de uitgangspunten voor deze ontwikkeling zijn vastgesteld.

Sinds de zomer van 2020 werken wij met LAOS Landschapsarchitectuur en SPECHT Architecten aan de concrete uitwerking van de plannen voor de centrumontwikkeling in Zuidlaren en de voorzijde van het Prins Bernardhoeve terrein.

Dit moet eind 2021 leiden tot onder andere stimuleringsmaatregelen voor de verbetering van het centrumgebied en een stedenbouwkundig plan voor de grote Brink en de voorzijde van het PBH-terrein en een samenhangend plan voor de Brinken in het centrum. Tegelijk werkt Strootman landschapsarchitecten aan de ontwikkeling van  de achterzijde van de Prins Bernardhoeve als woningbouwlocatie. Beide plannen worden op elkaar afgestemd.

artikel DvhN

artikel gemeente Tynaarlo