Client: Programmabureau naar een rijke Waddenzee

Uitvoeringsprogramma Brede Visie op Duurzame Visserij in de Waddenzee.

Het opzetten van een EVF subsidieaanvraag voor het opstellen van een breed gedragen uitvoeringsprogramma.