Client: Provincie Drenthe

Evaluatie van de Drentse Ruimte voor Ruimte Regeling. Daarnaast zijn in het rapport aanbevelingen opgenomen om de ruimtelijke kwaliteit van de provincie in het kader van de regeling verder vorm te geven.