Client: Gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden heeft BugelHajema i.s.m. Bureau PAU opdracht gegeven voor het begeleiden en maken van een Omgevingsvisie. Met dit traject wil de gemeente aan de slag met en voorbereid zijn op de Omgevingswet en de visie samen met inwoners, ondernemers en partners vormgeven, met als doel een door de samenleving gedragen Omgevingsvisie. De eerste stap is gericht op zicht krijgen op bestaand beleid, trends en ontwikkelingen en opgaven en ambities voor de komende jaren.

Zie ook: B├╝gel Hajema