Coördinatie van waarborgingsproces beeldkwaliteit.

Omdat Blauwestad een ‘onontgonnen gebied’ was, waarvoor in Beeldkwaliteitsplannen speciale voorwaarden opgesteld zijn die de inrichting van dit gebied sturen en stroomlijnen om een gevarieerd beeld in wonen, werken en recreëren te realiseren was er voor de Welstand Blauwestad een Supervisor aangesteld. Deze verzorgde, in samenspraak met de Provinciale Welstand Libau, de Welstandstoetsing op basis van deze Beeldkwaliteitsplannen, ten behoeve van de bouwaanvragen. Normaal gesproken wordt in het Ontwerpteamtraject al een pre-advies gevraagd aan de Supervisor en Libau om een voorlopige welstandsgoedkeuring te krijgen, waardoor de bewaking van de kwaliteit vroegtijdig gewaarborgd wordt en er in het Bouwaanvraagtraject niet of nauwelijks meer sprake hoeft te zijn van aanpassingen. Ook de projectmatige woningbouw werd door de Supervisor aan een toetsing op de BKP’s onderworpen. Bureau PAU verzorgde voor de Welstand Blauwestad de planning, administratie, correspondentie, archivering en afstemming met het Ontwerpteam.

Geef een antwoord