Client: Gemeente Emmen

Sustainable development of Inland Waterways in the North Sea Region

Waterways for growth wordt uitgevoerd binnen het de North Sea Region Interreg IVB Programme van de Europese Unie. British Waterways is de leadpartner is en de deelnemende partners zijn Duitsland, België, Engeland, Zweden en Noorwegen. Het doel van het project is om gezamenlijk te zoeken naar manieren om kansen, die recreatieve vaarwegen kunnen bieden voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid en het creëren van aantrekkelijke woon- en leefmilieus, zoveel mogelijk te benutten.

Bureau PAU verzorgde het projectmanagement van het Europese Interreg project Waterways for growth voor gemeente Emmen. Dit houdt onder andere in dat we verantwoordelijkheid zijn voor deelname in de internationale werkgroep, tussentijdse rapportages verzorgen, planning bewaken, een vertaalslag maken van lokale projecten naar een internationale context en doelstelling en de verschillende pilotprojecten voor Emmen coördineren.