Client: Provincie Overijssel

Schrijven van het eindrapport voor het Interreg project URBAL (URBan and rurAL).

Binnen het Interreg IIIB Project URBAL Development hebben zes verschillende regio’s in Europa van 2004 t/m 2006 gezamenlijk gewerkt aan het versterken van de relatie tussen stad en land. Activiteiten op ruimtelijk, economisch en sociaal vlak zijn uitgevoerd op zodanige wijze dat een win-win situatie voor stad en land is ontstaan. Een paar voorbeelden: opheffen van de scheiding tussen heuvelrug en het centrum middels de (spoor)tunnel in Nijverdal, Noorderpark Almelo, kwaliteitssystemen voor zorgboerderijen en nieuwe economische functies voor landgoederen in Overijssel, fietsroutes en natuureducatie en een gemeenschappelijke visie in Belgi├ź, broadband en ge├»ntegreerde nieuwbouw in Noorwegen, alternatieve diensten in de zorgsector in Zweden, studie naar demografische ontwikkeling in de metropool Hamburg, boerenmarkten en regionale product marketing in Engeland. Provincie Overijssel was trekker van dit project.

Bureau PAU heeft de (Engelstalige) eindrapportage geschreven. Deze is aangeleverd bij het Interreg Secretariaat te Viborg.

The main aim of the URBAL project was to develop more balanced rural and urban areas by influencing regional planning toward a less fragmented rural and urban approach. As part of this process URBAL intended to create win-win situations for both urban and rural areas and carry out strategies for implementation throughout the North Sea Region (NSR).