Client: Gemeente Emmen

Beleidsadvies over toekomstige ruimtelijke en ruimtelijk-economische opgaven en de wijze waarop aan gewenste ontwikkelingen gewerkt kan worden.