Client: Provincie Groningen, Provincie Fryslan

Opstellen ontwikkelingskader plattelandsgebieden.