Client: Rijks Planologische Dienst

Onderzoek naar de effecten van investeringen van de Rijksgebouwendienst op gebiedsontwikkeling.