Client: Provincie Groningen

Het groeidocument Krimp dient als basis voor de discussies die uiteindelijk kunnen leiden naar nieuwe perspectieven en strategieën voor de provincie Groningen. Daarvoor is inzicht nodig in de huidige ontwikkelingen en bestaat behoefte aan een vooruitblik naar de nabije en wat verdere toekomst. In dit rapport worden daarvoor facts and figures aangedragen. Dat geldt niet alleen voor de demografische ontwikkeling, maar ook voor verwante onderwerpen als de (sociaal)economische situatie, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van voorzieningen als winkels, vrijetijdsactiviteiten, onderwijs en zorg. Dit rapport schetst de bevolkings- en huishoudens prognoses tot 2020 voor de provincie Groningen, met een doorkijk naar 2040, en geeft aan wat de gevolgen van de prognoses zullen zijn op de thema’s arbeidsmarkt en onderwijs (inclusief economische groei), diensten en voorzieningen, wonen en woonomgeving, mobiliteit, en organisatie en financiën. Het document is met nadruk een groeidocument omdat het input levert voor de discussies tijdens de conferentie en tegelijkertijd de uitkomsten van de conferentie kunnen worden beschouwd als een aanvulling op dit rapport.

Download hier het rapport: 2010-groeidocument-krimp