Client: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Koninkrijkrelaties, WWI

Bevolkingsafname in Nederland en buitenland; de gemeentelijke bevolkingsdynamiek in beeld.

 

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben Bureau Louter en Bureau PAU onderzoek uitgevoerd naar de feiten van bevolkingsdynamiek en de oorzaken achter de gemeentelijke verschillen.

In het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling ‘Krimpen met kwaliteit’ stippelen Rijk, provincies en gemeenten uit hoe zij de gevolgen van krimp willen opvangen en hoe we de kansen van krimp kunnen verzilveren. Kennisuitwisseling is van belang in de implementatiefase, ook op internationaal niveau. Daarom heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken & VROM/WWI de kennis en ervaringen in de aanpak van krimp in drie regio’s in Europa laten onderzoeken door Bureau PAU, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).

De ervaringen met krimp uit de regio’s Noordoost Schotland, Nord-Pas-de-Calais in Frankrijk en de deelstaat Brandenburg in Duitsland worden goed ontsloten en toegepast in de Nederlandse (regionale) aanpak.

Download hier het rapport: 2009-bevolkingsafname_in_nederland en hier het artikel: 2011-krimp_in_het_buitenland_bestuurskunde