Client: Stuurgroep Blauwestad

Stuurgroep Blauwestad heeft ons gevraagd een projectplan te maken voor uitvoering van projecten ter versterking van de toeristisch-recreatieve infrastructuur en leefbaarheid in Ring – Blauwestad.  Op basis van al eerder geïnventariseerde projecten, rijp en groen, hebben wij samen met InVraplus en de projectgroep kostenramingen gemaakt en prioritering aangebracht voor de uitvoering. Voor financiering van een deel van de projecten bereiden wij een REP subsidieaanvraag voor.

Looptijd: maart – oktober 2018

www.Blauwestad.nl

www.InVraplus.com