Client: Gemeente Hoogeveen

Onderzoek naar productiestructuur en productiemilieu ter voorbereiding op een nieuwe structuurvisie.