Client: Gemeente Hoogeveen

Onderzoek naar vitaliteit en perspectieven voor het platteland ter voorbereiding op een nieuwe structuurvisie.