Client: Centrummanagement en gemeente Coevorden

Herinrichting Markt, Haven en Citadelpunt Coevorden

Sinds 1999 wordt gewerkt aan de vernieuwing van de binnenstad van Coevorden. Eind 2017 is de toekomstvisie voor de binnenstad vastgesteld. Op basis hiervan hebben de gemeente Coevorden en het Centrummanagement Coevorden eind 2018 aan De Zwarte Hond en Bureau PAU de opdracht gegeven voor het opstellen van een ruimtelijke visie voor de herinrichting van Markt, Haven en Citadelpunt in de stad. Deze visie moet inzicht geven in de ruimtelijke en fysieke maatregelen die nodig zijn om van dit gebied een uitnodigende plek te maken voor zowel inwoners als bezoekers. Hierin staan de thema’s historie, water en gezelligheid centraal.

De betrokkenheid van en afstemming met de vele stakeholders binnen en rondom het projectgebied is één van de uitdagingen in deze opdracht. Hierbij staan wij, als onafhankelijk intermediair, nadrukkelijk tussen de partijen.  Wij zorgen ervoor dat iedereen die dit moet of wil op verschillende momenten actief bij het proces wordt betrokken. Hiervoor hebben wij onder andere een aantal dagen een werkatelier ingericht in de winkelstraat. Hier is samen met bewoners en professionele partijen gewerkt aan een maquette.

Looptijd november 2018 – heden