Client: Provincie Groningen, DLG, Ministerie van L & V Directie Noord

Discussienotitie over de voor- en nadelen van woningbouw in het buitengebied.