Client: Tweede Kamer - Werkgroep Vijfde Nota

De Tweede Kamer heeft een Werkgroep Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening ingesteld die de Vierde Nota (VINO), de VINEX en VINAC heeft geëvalueerd, ter voorbereiding op de Vijfde Nota.Onderdeel van deze evaluatie was een case-studie naar de ‘mainport Schiphol’. Daarin stond de vraag centraal hoe de rol van het nationale ruimtelijk beleid is geweest. Dit project had een grote ruimtelijke dynamiek, een nationale economische betekenis en een belangrijke rol (milieueffecten en economische impact) voor de omliggende regio.

Bureau PAU heeft samen met prof. Dr. A. Kreukels (Universiteit Utrecht) onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen rondom de mainport Schiphol en naar vragen als: op basis van welke informatie zijn de ruimtelijke plannen voor Schiphol en de Schipholregio opgesteld en hoe verloopt de ontwikkeling van Schiphol ten opzichte van de ‘autonome’ regionale ruimtebehoefte?

Het onderzoek is afgerond met het rapport ‘Schiphol en de Ruimtelijke Ordening’. Dit rapport is in de Werkgroep goed ontvangen en een aantal aanbevelingen uit het rapport is overgenomen in het rapport dat de Commissie heeft uitgebracht: ‘Notie van Ruimte’. Daarnaast werden reacties ontvangen naar aanleiding van de aanbevelingsbrief, waarin onder andere wordt geadviseerd Zwanenburg te transformeren in een bedrijventerrein.

Publicatie: ‘Schiphol en de Ruimtelijke Ordening’, gepubliceerd in het bijlagenrapport van ‘Notie van Ruimte’ (‘s-Gravenhage 2000, Sdu uitgevers, ISSN 0921 – 7371).