Client: InnovatieNetwerk Groene Ruimte

Via InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster is PAU gevraagd om één van de drie pilotprojecten voor nieuwe Nederlandse dorpen te coördineren en inhoudelijk te duiden. Het betreft de gemeente Dantumadeel, die in het kader van haar plattelandsproblematiek de mogelijkheid van een nieuw dorp wilde verkennen.

Drie ontwerpbureaus leverden een idee voor een nieuw dorp, elk vanuit een eigen analyse en specifieke invalshoek. Deze ideeën zijn in workshops met de bevolking bediscussieerd. Hierbij werd zowel het draagvlak gepeild alsook het plan verder uitgewerkt.

Bureau PAU adviseerde over aanpak en inhoud, begeleidde de uitwerking namens de opdrachtgevers, bewaakte de planning en voortgang en organiseerde in samenwerking met de gemeente de bewonersavond. Ook de publiciteit was in handen van Bureau PAU.

 

Eindproduct: ‘Wat hebben ze nu weer bedacht? Een nieuw dorp in de gemeente Dantumadeel?’