Client: Provincie Groningen

Maken van een (foto)boek waarin vijf jaar plattelandsbeleid in het Oldambt door de ogen van de mensen ‘op de werkvloer’ wordt weergegeven ten behoeve van het vormen van een basis voor nieuwe beleidsthema’s voor plattelandsbeleid.