Client: Gemeente Groningen

Het INTERREG IVB project “Build with CaRe” had tot doel om in de Noordzee-regio energie efficiëntie in de gebouwde omgeving te stimuleren. ‘CaRe’ staat voor Carbon Reduction en slaat op zorgvuldig omgaan met energie  bij bouwprojecten. Aan Build with CaRe nemen zes Europese landen deel.

De gemeente Groningen werkt in het Build with CaRe-project samen met woningbouwcorporaties aan verduurzaming van bestaande woningen. Daar valt grote energiewinst te halen. Voor Meerstad wordt bijvoorbeeld ingezet op een ‘etalage’ van energiezuinige woningen als resultaat van een energiecompetitie. Begeleiding van de bewoners en gebruikers is bij nieuwe en bestaande bouw essentieel.

Bureau PAU verzorgde voor de gemeente Groningen de schakel tussen de lokale projecten en de internationale activiteiten. Dat betekent het stimuleren van de inhoudelijke projectvoortgang en communicatie, bewaking van budgetten en planning en begeleiding of vertegenwoordiging van Groningse projecten bij internationale bijeenkomsten.