Client: Gemeente Groningen

De binnenstad van Groningen krijgt de komende jaren een forse impuls. Aan de westkant van de stad is dit al goed zichtbaar. Doordat de bussen een andere route rijden of gaan rijden buiten het historische centrum om,  ontstaan hier kansen voor de herinrichting van de openbare ruimte. Hierbij staan de voetgangers en fietsers op de eerste plaats. Naast de herinrichting van straten wordt ook gewerkt aan de kwaliteitsimpuls van een aantal pleinen. Deze pleinen worden omgevormd tot aantrekkelijke, meer klimaatbestendige en fijne verblijfsplekken.

Bureau PAU is gevraagd om, als onderdeel van het kernteam binnenstad, het projectmanagement van een aantal projecten te verzorgen zoals de herinrichting van het eind 2020 opgeleverde Akerkhof, de herinrichting van het plein voor Minerva en de inrichting van tijdelijke herinrichting haltes op het Gedempte Zuiderdiep en Gedempte Kattendiep. Daarnaast verzorgen wij de projectleiding voor het programma van eisen en ontwerp voor de herinrichting van de Vismarkt en het klimaatbestendig maken van het Damsterplein. Hiervoor hebben wij een subsidie aanvraag geschreven voor het LIFE programma en deze is in 2021 toegekend (succesrate 13%). Meer algemene informatie over projecten in de Binnenstad vindt u hier.

 

Oktober 2019 – heden