Client: Provincie Groningen

Knelpuntenanalyse plattelandsbeleid en opstellen uitvoeringsprogramma.