Client: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties/WWI

Jan Kleine maakt onderdeel uit van het Impulsteam Noord-Nederland dat bedoeld is om draagvlak te stimuleren bij bestuurders om samenwerking en inhoudelijke samenhang te versterken en tot een gedeelde visie over de aanpak van groei en krimp te komen.