Client: GEM Meerstad

‘Meerstad’ is de ontwikkeling van een nieuw woon- en recreatiegebied tussen de stad Groningen, Engelbert en Harkstede. Centraal ligt het Woldmeer, dat dient voor recreatie, waterberging, natuurontwikkeling en ‘woonwater’. Meerstad combineert de voordelen van de grote stad nabij met de geneugten van het landelijk wonen.

De uitvoering van het Masterplan Meerstad (uit 2005) startte in 2008 met de aanleg van een deel van het Woldmeer en het ophogen van de nieuwe woongebieden. De economische recessie veranderde de context voor de ambities. Daarom is in 2011 de ontwikkelstrategie aangepast naar een organisch proces. Uitgangspunt is nu om elke kleine en grotere stap in de ontwikkeling van Meerstad zo uit te voeren, dat die stap op zichzelf al de moeite waard is. Zo is de nieuwe sluis in 2015 een mijlpaal voor Meerstad en heeft het Woldmeer nu aansluiting op regionale vaarroutes!

Bureau PAU is volop bij deze gebiedsontwikkeling betrokken:

2003-2004: projectleiding en het projectsecretariaat voor de gemeente Groningen;

2004-2005: directie projectbureau Meerstad;

2005-heden: coördinatie en aansturing van alle planologische procedures voor Bureau Meerstad;

2008-2016: Jan Kleine directeur Bureau Meerstad.