Client: Gemeente Groningen

De binnenstad van Groningen krijgt de komende jaren een forse impuls. De bussen gaan een andere route rijden en daardoor ontstaan kansen voor de herinrichting van de openbare ruimte in de binnenstad. Op deze manier wordt meer ruimte gemaakt voor voetgangers en fietsers. Naast de herinrichting van straten wordt ook gewerkt aan de kwaliteitsimpuls van een aantal pleinen. De binnenstad wordt daarmee nog aantrekkelijker én goed bereikbaar.

Bureau PAU is gevraagd om als onderdeel van het kernteam binnenstad het projectmanagement van een aantal projecten te verzorgen. Meer informatie over projecten in de Binnenstad vindt u hier.