Client: Gemeente Ten Boer

Samen met de dorpsbewoners van Ten Post en een team van stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en cultuurhistorici werken wij aan een dorpsvernieuwingsplan voor Ten Post. Inwoners van het dorp staat een omvangrijke versterkingsoperatie te wachten. Het is onvermijdelijk dat hun vertrouwde woonomgeving een ingrijpende metamorfose ondergaat. Maar door uit te gaan van wat dorpelingen als eigen, herkenbaar en waardevol ervaren, kan hun gevoel hier thuis te horen toch zoveel mogelijk worden gewaarborgd. Dat is de insteek van het dorpsvernieuwingsplan voor Ten Post. Bewoners worden dan ook intensief bij de planvorming betrokken. Project loopt vanaf mei 2018.

Bureau PAU is verantwoordelijk voor de sociaal-economische analyse en in een later stadium voor de uitvoeringsstrategie van het dorpsvernieuwingsplan.

Specht Architecten

Sandra van Assen Stedenbouw

MDL

SteenhuisMeurs

Touché-cc