Client: Gemeente Groningen (voorheen Ten Boer)

De dorpen Ten Boer, Ten Post en Woltersum liggen in het gebied van de gaswinning en hebben te maken met de gevolgen daarvan. Veel gebouwen moeten de komende jaren worden versterkt of gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Hierdoor ontstaat de kans om breder te kijken en naast het vergroten van de veiligheid ook te anticiperen op demografische, sociaal-economische en/of culturele ontwikkelingen.

Voor de dorpen is in 2016 een dorpsvisie opgesteld. De komende periode worden deze visies, samen met de inwoners van de dorpen, uitgewerkt in concrete dorpsvernieuwingsplannen. Hierin staat centraal hoe de dorpen zich kunnen vernieuwen, maar toch zichzelf kunnen blijven.

Bureau PAU is door Specht Architecten gevraagd om analyses te doen en de uitvoerbaarheid van de dorpsvernieuwingsplannen te toetsen. Hierdoor zorgen wij voor een realistische en uitvoerbare strategie voor de toekomstig transformatie van de dorpen.

Aan dit project werken ook Sandra van Assen Stedenbouw, Steenhuis Meurs, LAOS en Touché concept & copy mee.